<< January 2018 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31If you want to be updated on this weblog Enter your email here:rss feed


 
Apr 4, 2008
Album

 

 


Posted at 06:46 pm by permas
Make a comment  

 
Aug 8, 2006
Album

 


Posted at 04:16 pm by permas
Make a comment  

 
May 19, 2006
Album

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Posted at 01:30 am by permas
Make a comment  

Keagungan Allah

Dipersilakan kepada pengabdian untuk
MENYERAHKAN DIRI DENGAN SEPENUHNYA
KEPADA ALLAH (ISLAM)
Sumber terbaik untuk mencari kebenaran (ISLAM) diInternet

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 
Keagungan Allah
 

Kita pelajari dari Surat 39:67 bahwasanya Keagungan Allah jauh melebihi dari kefahaman manusia - ayat ini mengatakan yang kesemua tujuh alam semesta berada didalam "genggaman Allah."

Beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat

 


Dan mereka tidak mengangungkan Allah dengan pengangungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya Maha Suci Tuhan dan Maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan. 

Disokong oleh Quran kod matematika yang nyata, kita telah difahamkan bahwa alam semesta kita ini adalah yang terkecil sekali dan terdalam sekali dari tujuh alam semesta (41:12, 55:33, 67:5, & 72:8-12). Sementara itu, kepakaran scientifik telah memahamkan kita bahwa galaksi Bima Sakti kita, adalah 100,000 melalui tahun cahaya, dan alam semesta kita mengandungi bilion bima sakti bima sakti yang serupa dan bilion dan trilion bintang bintang, dan dicampurkan decilion benda benda ciptaan yang tidak terfikir. Alam semesta kita ini telah dianggarkan keluasannya melebihi 20,000,000,000 tahun tahun cahaya.


12. Maka Dia menjadikannya tujuh langit, dalam dua masa; dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha perkasa lagi Maha Mengetahui. 

33. 


Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi)penjuru langit dan bumi,maka lintasilah,kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.

5. 


Dan demi sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala

8. 


Dan sesungguhnya kami telah mencuba mengetahui (rahaisa) langit,kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat panah-panah api

9. 


dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya).Tetapi sekarang barang sesiapa yang (mencuba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). 

10. 


Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu)apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.  

11. 


Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang shaleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

12. 


Dan sesungguhnya kami mengetahui, bahawa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri (dari kekuasaan) Allah di muka bumi, dan  sekali-kali tidak (pula) dapat melepaskan diri (dari pada)Nya dengan lari.

Kira Bintang Bintang!

Jika kita mengambil hanya kuantilion [1,000,000,000,000,000,000] bagi bintang bintang dan mengira mereka itu [dari 0 kekuantilion] satu kiraan setip sesaat, siang dan malam, ini akan menjangkau 32 bilion tahun (lebih dari umur alam semesta). Itulah masa yang paling panjang yang diambil hanya untuk "mengira" mereka; tetapi Allah "menciptakan" mereka.sedemikian, itulah keagungan Allah.

Kita tentunya dapat mensyukuri keluasan yang terbentang bagi alam semesta kita jika kita dapat menggambarkan diatas pengembaraan space. Apabila kita meninggalkan Planet Bumi menuju kematahari, dikelajuan cahaya, kita akan sampai kematahari selepas 93,000,000 batu dan 8 minut. Ianya akan memberikan perjalanan lebih dari 50,000 tahun dikelajuan cahaya untuk keluar dari alam semesta kita. Dari luar batasan bagi Bima Sakti, planet Bumi kita tidak kelihatan. Walaupun teleskop yang kuat sekali pun tidak dapat mengesan "Bumi" kita yang terkecil ini.

Kita telah mengalami lebih dari 2,000,000 tahun kelajuan cahaya untuk sampai kealam semesta yang dekat. Sekurang kurangnya 10,000,000,000 tahun kelajuan cahaya, telah dicagarkan untuk sampai keluar batasan bagi alam semesta kita. Dari luar batasan alam semesta, sedangkan Bima Sakti tak ubah kelihatannya seperti titik debu didalam sebuah bilik yang besar.

Alam semesta kedua, disekitar alam semesta kita. Alam semesta yang ketiga adalah lebih besar dari yang kedua, dan seterusnya. Lebih lagi tepat, alam semesta kita sepatutnya dikira sebagai alam semesta yang ketujuh, disekitar alam semesta yang keenam, yang mana sekitar alam semesta yang kelima, dan seterusnya. Dapatkah kamu fikirkan keluasan yang terbentang bagi pertama, alam semesta yang paling jauh? Tidak ada nombor yang dapat dibayangkan lilitan bulatan bagi alam semesta yang pertama. Keluasan yang tidak mungkin dapat difahamkan ini adalah "didalam genggaman Allah." Dari luar batasan bagi alam semesta yang paling jauh, dimanakah planet Bumi? Betapa luar biasanya? Dari habuk yang amat kecil dipanggil Bumi ini, makhluk yang paling kecil sekali seperti Maryam, Isa dan Muhammad tinggal didalamnya. Namun demikian, ada juga manusia menjadikan manusia yang tidak berkuasa ini sebagai tuhan tuhan!

Fakta Keagungan Allah bukan saja yang Dia meletakkan ketujuh tujuh alam semesta ditapak tanganNya, bahkan juga faktanya adalah Dia yang menguasai setiap atom, walaupun subatomik komponen, dimana saja dialam semesta yang lebih besar (6:59, 10"61, & 34:3).

59. 


Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang didaratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun gugur melain kan Dia menetahuinya (pula), dan tidah jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).

Segala perbuatan manusia tidak lepas dari pengawasan Allah.

61. 

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu, di waktu kamu melakukannya.Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dari dan tidak (pula) yang lebih besar, dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

3. 


Dan orang-orang yang kafir berkata: "Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami". Katakanlah: "Pasti datang, demi Tuhanku Yang mengetahui yang ghaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu.Tidak ada tersembunyi daripadanya seberat zarrahpun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)",


Posted at 01:12 am by permas
Make a comment  

 
Nov 16, 2005
Gamba

Posted at 03:45 pm by permas
Make a comment  

 
Aug 9, 2005
SAMBUNGAN SURAH 6

sesungguhnya Tuhan kamu itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

146.       Bagi orang orang Yahudi kami haramkan kepada mereka binatang binatang yang kuku

kukunya tidak dibahagikan; dan juga kami mengharamkan lemak lembu dan biri biri,

melainkan yang terletak dibelakang binatang tersebut, ataupun didalam visera, atau yang

bercampur dengan tulang tulang. Itu adalah hukuman kerana mereka sangat melampaui

batas, sesungguhnya kamilah yang benar.

147.       Jika mereka mengingkari kamu, maka katakanlah, “Tuhan kami mempunyai rahmat

yang tidak terhingga, tetapi hukumanNya tidak akan dapat dielakkan oleh orang orang

yang bersalah.

148.       Orang orang yang menyekutukan (Allah) berkata, “Jika Allah kehendaki kami tidak

akan mengamalkan penyekutuan, tidak juga dengan kedua ibu bapa ibu bapa kami, dan

tidak juga akan kami mengharamkan dari apa apa saja.” Begitu juga dengan orang orang

sebelum mereka yang mengingkarkan, sehingga kami kenakan hukuman kepada mereka.

Katakanlah, “Adakah kamu mempunyai sebarang ilmu pengetahuan untuk dijadikan bukti

yang dapat ditunjukkan kepada kami? Kamu tidak mengikut apapun melainkan terkaan

semata mata dan kamu hanya mengagak agak saja. 

Perdebatan*

Yang Sangat Kuat.

149.       Katakanlah, “Allah mempunyai perdebatan yang sangat kuat; jika Dia menghendakki Dia

boleh membimbing kamu semua.”

150.       Katakanlah, “Bawalah saksi saksi kamu yang boleh memberikan keterangan yang Allah telah

mengharamkan ini ataupun itu.” Jika mereka memberikan keterangan, jangan kamu bersama

mereka untuk memberikan keterangan. Dan jangan kamu mengikut pendapat pendapat orang

orang yang mengingkarkan revelasi revelasi kami, dan juga mereka yang mengingkarkan

Hari Akhirat, begitu juga dengan orang orang yang tersesat jauh dari Tuhan mereka.


*6:145-146 Hanya empat macam binatang yang dilarang memakannya: binatang binatang yang

mati dengan sendirinya, darah yang mengalir (yang tidak berada diantara daging), daging babi,

dan binatang binatang yang dipersembahkan selain Pencipta mereka (Allah). Ayat 146 memberitahu-

kan pelarangan yang demikian adalah lebih khusus;  Allah melarang sama ada "daging" ataupun

"lemak," ataupun keduanya sekali, jika Dia sangat menghendaki.

*6:149 Quran kod matematika adalah amat ketara dan betul betul tidak boleh dipertikaikan lagi

dan membuktikan yang mesej Allah ini adalah untuk dunia. Hanya Tuhan saja yang boleh menahan sebarang pembaca yang cuba menghalang manusia dari mensyukuri phenomina yang luar biasa ini,  jatuh sujud, dan sedia menerima mukjizat yang mengkagumkan (lihaat 17:45-46, 56:79, dan

Appendik Satu).


Rukun Rukun Yang Utama.

151.       Katakanlah, “Marilah biar aku beritahukan kepada kamu apa yang Tuhan kamu benar

benar mengharamkan untuk kamu: Kamu jangan sekali kali mengadakan sekutu sekutu

disampingNya. Kamu mesti memuliakan kedua ibu bapa kamu. Jangan sekali kamu

membunuh anak anak kamu kerana takut kemiskinan -  kami yang berikan segala

peruntukkan kepada kamu dan mereka. Jangan sekali kamu melakukan dosa dosa besar,

dengan terang ataupun dirahsiakan. Jangan kamu membunuh – Allah telah menjadikan

nyawa itu suci – melainkan untuk keadilan. Ini adalah rukun rukunNya kepada kamu,

supaya dapat kamu memahaminya.

Rukun Rukun Tambahan.

152.       Jangan sekali kamu memakan wang anak anak yatim melainkan dengan jalan yang terbaik,

hinggalah mereka dewasa. Kamu mestilah memberi timbangan yang penuh apabila kamu

menimbang diwaktu kamu berurusan didalam perniagaan, dengan saksama. Kami tidak

membebani setiap roh  melebihi kemampuan mereka sendiri. Kamu mestilah benar benar

adil apabila kamu berdiri sebagai saksi, walaupun berhadapan dengan saudara mara. Kamu

mestilah penuhi janji janji kamu kepada Allah. Inilah rukun rukunNya kepada kamu,

supaya dapat kamu merenungkan.

153.       Ini adalah perjalananKu -  yang lurus. Kamu mesti mengikutinya, dan jangan kamu mengikut

perjalanan perjalanan yang lain darinya, takut mereka akan melencongkan kamu daripada

perjalananNya. Ini adalah rukun rukunNya kepada kamu, supaya kamu mendapat keselamatan.

154.        Dan kami telah berikan kepada Musa kitab, cukup dengan rukun rukun yang terbaik, dan

melengkapi kesemuanya, dengan petunjuk serta belas kasih, supaya dapat mereka percaya

untuk bertemu dengan Tuhan mereka.

155.        Ini juga adalah kitab yang dirahmati yang kami telah turunkan; kamu mesti mengikutinya

dengan mengamalkan kehidupan yang benar, supaya kamu akan mendapat belas kasih.

156.        Sekarang ini kamu tidak akan boleh lagi bekata, “Kitab ini telah diturunkan kepada kedua

dua kumpulan sebelum kami, dan kami tidak sedar akan pengajarannya.” 

Matematik:

Bukti Bukti Yang Utama.

157.       Tidak juga boleh kamu mengatakan, “Hanya kalaulah kitab ini boleh diturunkan kepada

kami, kami akan mendapat bimbingan yang lebih baik dari mereka.” Kitab yang

mempunyai bukti sekarang ini telah datang kepada kamu dari Tuhan kamu, sebagai

petunjuk juga belas kasih. Sekarang, siapakah yang paling zalim kerana mengingkari bukti

bukti ini dari Allah, dan tidak mempedulikannya? Kami akan mengenakan orang orang

yang mengingkarkan bukti bukti kami ini dengan hukuman yang paling dahsyat oleh

sebab mereka tidak mahu mengambil peringatan.

Keperluan Di-Dalam

Menjalani Ujian

158.       Adakah mereka menunggu sampai malaikat malaikat datang kepada mereka, ataupun

Tuhan kamu, ataupun beberapa fizikal yang dinyatakan kepada Tuhan kamu? Pada

hari yang perkara ini terjadi, tidak ada satu roh pun yang akan mendapatkan keuntungan

dari kepercayaannya jika sebelum itu mereka mengingkarkannya, dan tidak akan juga

didapatkan apa apa keuntungan walaupun mereka menjalani kehidupan yang salih.*

katakanlah, “Sentiasalah menunggu; kerana kami juga sama sama menunggu.”

Mengadakan Sekta

Dalam Beragama Di-Kutuk.

159.       Sesiapa yang membahagikan agama mereka kepada sekta sekta tidaklah setempat dengan

kamu. Mereka akan dihakimkan oleh Allah, dan Dia akan membertahu kepada kamu

apa apa yang telah kamu lakukan.


*6:157 Tugas bagi Quran kod matematika membuktikan kebenarannya apabila nombor ayat (157) dicampurkan dengan nilai gematrikal "Rashad Khalifah" (1230), dimana  kodnya menjadikan 1387 ataupun 19x73.

*6:158 Selepas mempercayainya, roh akan mengembang dengan melakukan penyembahan yang telah  ditunjukkan oleh Allah.


 

160.       Sesiapa yang mengamalkan pekerjaan benar akan menerima ganjaran sepuluh kali banyaknya,

dan bagi sesiapa juga yang melakukan dosa akan dibalas hanya satu. Tidak ada seseorang

pun akan menderita ketidak adilan walau sedikit sekalipun.

161.       Katakanlah, “Tuhan kami telah membimbing kami kejalan yang lurus – agama Ibrahim yang

cukup sempurna, monoteisme. Tidak pernah sekali dia menyekutukan (Allah).”

162.       Katakanlah, “Sembahyangku (Salat), ibadahku yang aku amalkan, kehidupanku dan juga

kematianku, kesemuanya akan aku abdikan semata mata kepada Allah sahaja, Tuhan

semesta alam.

163.       “Dia tidak mempunyai pasangan. Inilah yang aku telah diperintahkan untuk mempercayainya,

dan akulah orang yang pertama menyerahkan diriku (kepada Allah).”

164.       Katakanlah, “Mestikah aku mencari selain Allah sebagai Tuhan, sedangkan Dialah Tuhan

bagi segala galanya? Tidak ada satu jiwa pun boleh memanfaatkan sesuatu melainkan hanyalah

jikalau mereka itu mebuat kerja kerja yang mereka usahakan sendiri, dan tidak ada siapapun

dapat memikul beban orang lain. Akhir sekali, kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu,

lalu Dia akan memberitahukan kepada kamu apa apa yang kamu semua berselisihkan.

165.       Dia Sahajalah yang menjadikan kamu waris waris dibumi ini, dan Dia naikkan diantara

kamu dengan lainnya dengan pangkat, supaya dapat diberikan percubaan kepada kamu

mengikut apa yang telah Dia berikan kepada kamu. Tentu sekali, Tuhan kamu amat cekap

dalam menjalankan hukuman, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.Posted at 02:40 am by permas
Make a comment  

SAMBUNGAN SURAH 6

Ibarahim Berdebat

Dengan Orang Orang

Yang Menyekutukan Tuhan.

74.          Ingatlah apabila Ibrahim berkata kepada bapanya Azer, “Kenapa mesti engkau menyembah

patung patung sebagai tuhan tuhan? Aku tenguk yang engkau dan orang orang engkau itu

telah tersesat jauh.”

75.          Kami tunjukkan kepada Ibrahim segala nikmat yang ada disekelian cekrawala dan dibumi,

dan merahmatinya dengan rasa penuh kepastian:

76.         Apabila malam tiba, dia nampak planet yang bersinar. “Boleh jadi ini Tuhanku,” dia

berkata. Apabila ianya menghilang, dia berkata, “Aku tidak suka kepada (tuhan tuhan) yang

menghilang.”

77.          Apabila dia melihat bulan mula naik, dia berkata,”Boleh jadi ini Tuhan aku!” Apabila

ianya menghilang, dia berkata, “Melainkan jika Tuhanku membimbing aku, jika tidak

aku akan bersama dengan orang orang yang sesat.”

78.         Apabila dia melihat matahari mula naik, dia berkata, “Ini tentu sekali Tuhan aku. Ini yang

paling besar.” Tetapi apabila ianya terbenam, dia berkata, “Wahai orang orangku, aku

kutuk penyembahan kamu.

79.         “Aku telah mengabdikan diriku sepenuhnya kepada yang Esa yang meinisiasikan sekelian

cekrawala dan bumi; Aku tidak akan pernah menjadikan diriku supaya menyekutukan

(Tuhan).”

80.         Orang orangnya bertengkar dengan dia. Dia berkata, “Adakah kamu bertengkar dengan

aku berkenaan Allah, selepas Dia telah membimbing aku? Aku tidak takut dengan pujaan

pujaan yang kamu ada adakan itu. Tidak ada apa yang akan terjadi kepada aku, melainkan

itu semua adalah dengan kehendakNya jua. Ilmu pengetahuan Tuhanku meliputi

kesemuannya. Tidakkah kamu semua mengambil perhatian?

81.         “Mengapa aku mesti takutkan pujaan pujaan kamu? Sepatutnya kamu yang mesti takut,

kerana kamu menyembah selain Allah pujaan pujaan yang tidak boleh berkata kata dan

tidak ada kuasa untuk menolong kamu. Yang mana satukah yang layak memberikan

perlindungan, jika kamu ketahui?”

Perlindungan Yang Terbaik.

82.         Sesiapa yang percaya, dan tidak mengotori kepercayaan mereka dengan mempersekutukan,

telah mendapat perlindungan yang terbaik, dan merekalah yang benar benar mendapat

bimbingan.

83.          Itulah perdebatan kami, yang mana kami sokong Ibrahim menentang orang orangnya. Kami

menaikkan sesiapa saja kami kehendaki kepangkat pangkat yang tinggi. Sesungguhnya Tuhan

kamulah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. 

84.         Dan kami memberikan Ishak dan Ya’kub kepadanya, kami membimbing mereka berdua.

sebagaimana, kami telah membimbing Nuh dan keturunannya (yang kami bimbing)

Daud, Sulayman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Lantas kami memberi ganjaran kepada orang

orang yang salih.

85.         Begitu juga, Zakaria,Yahya, Isa dan Ilias; mereka kesemuanya adalah orang orang yang salih.

86.         Dan juga Ismail, Alyasa’,Yunus dan Lut; setiap mereka ini kami membezakan mereka dari

kesemua manusia.

87.         Diantara leluhur mereka, dan juga keturunan mereka,dan adik beradik mereka, kami memilih

banyak, dan kami membimbing mereka semua kejalan yang lurus.

88.         Itulah bimbingan Allah, yang mana Dia membimbing sesiapa saja yang dia pilih diantara hamba

hambaNya. Jika ada diantara mereka yang terjebak didalam menyekutukanNya, segala

pekerjaan pekerjaan mereka tidak akan dapat diterima.

89.         Itulah mereka yang mana kami berikan kitab, kebijaksanaan (hikmah) dan juga kenabian.

Jika mereka ini tidak percaya, kami akan gantikan mereka dengan yang lainnya dari tempat

mereka, dan pengganti mereka tidak akan menjadi orang orang yang ingkar.

90.         Inilah orang orang yang dibimbing oleh Allah; kamu akan dapat bimbingan dengan

mengikuti jejak langkah mereka. Katakanlah, “Kami tidak meminta bayaran dari kamu. Ini

adalah sesungguhnya mesej untuk semua manusia.”  

Mesej Allah Kepada Dunia.

91.         Mereka tidak pernah menghargai Allah sebagaimana sepatutnya dihargakan. Lantas, mereka

Berkata, “Allah tidak menerangkan suatu apapun kepada sebarang manusia.” Katakanlah,

“Siapa gerangan yang menerangkan kitab yang dibawa oleh Musa, yang mengandungi cahaya

dan petunjuk untuk manusia?” Kamu telah menulisnya diatas kertas untuk diumumkannya,

sementara menyembunyikan banyak diantaranya. Kamu telah diajarkan dari apa yang tidak

pernah kamu ketahui – kamu dan ibu bapa ibu bapa kamu. Katakanlah, “Allah (yang menerangkannya),” dan tinggalkanlah mereka didalam kelalaian, dan bermain main.

92.         Yang ini juga adalah kitab yang dirahmati yang telah kami terangkan, mengesahkan kitab yang

terdahulu, supaya dapat kamu memberi amaran kepada komuniti yang paling mustahak* dan

semua disekelilingnya. Sesiapa yang percaya kepada Akhirat akan percaya dengannya (kitab),

dan akan Mengerjakan Sembahyang (Salat).

Para Rasul

Yang Palsu Di-Kutuk.

93.         Siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada adakan pembohongan dan diatributkannya

kepada Allah, ataupun mengatakan, “Aku telah mendapat inspirasi yang suci,” Padahal tidak

pernah diinspirasikan sedemikian, ataupun dengan mengatakan, “Aku boleh menulis serupa

seperti revelasi revelasi Allah?” Jika kamu dapat melihatkan orang orang yang melampaui batas

itu menghadapi kematian! Malaikat malaikat yang memanjangkan tangan tangan mereka kepada

mereka, dengan mengatakan, “Biarkan keluar roh roh kamu. Hari ini, kamu telah mendapat

hukuman yang menghinakan kerana mengatakan berkenaan Allah  yang lain dari kebenaran,

dan kerana terlalu sombong untuk menerima revelasi revelasiNya.

94.         “Kamu telah pulang kepada kami dengan sendirian, sama seperti kami menciptakan kamu

pada mulanya, dan kamu telah tinggalkan apa saja yang kami peruntukkan kepada kamu.

Kami tidak nampak yang kamu ada bersama dengan penjamin penjamin yang kamu puja

pujakan dan mengaku yang mereka boleh menolong kamu. Semua perhubungan diantara

kamu telah dimusnahkan; pujaan pajaan yang kamu ada adakan itu telah pun

meninggalkan kamu.”

Kebesaran Allah.

95.         Allah Sahajalah yang menjadikan biji bijian dan benih benih untuk membelah dan

berkecambah. Dialah yang mengeluarkan kehidupan dari yang mati, dan dari yang mati

kepada kehidupan. Itulah Allah; kenapa mesti kamu menyeleweng!

96.         Didalam keretakkan subuh, Dia jadikan pagi untuk disatukan. Dia jadikan malam dengan

ketetapan, dan Dia memberikan matahari dan bulan untuk servis sebagai alat perkiraan. Itulah

rekaan dari yang Maha Berkuasa lagi Maha Mengetahui.


*6:92 Hari ini "komuniti yang paling mustahak" adalah Amerika, dimana Rasul Allah dihantarkan.

Semasa Quran diturunkan, Mekkah adalah komuniti yang paling mustahak.


97.         Dan Dia sahajalah Yang menjadikan bintang bintang untuk membimbing kamu dimasa

kegelapan, didaratan dan juga dilautan. Lantas kami jelaskan revelasi revelasi kami kepada

manusia yang tahu.

98.          Dia yang meinisiasikan kamu dari satu orang, dan menentukan laluan kamu, begitu juga dengan

akhirnya distini kamu. Lantas kami jelaskan revelasi revelasi kami kepada manusia yang

dapat memahaminya.

99.          Dia Sahajalah yang menurunkan air dari langit, dengannya kami mengeluarkan berbagai

bagai jenis tumbuh tumbuhan. Kami keluarkan dari hijauan material dengan banyaknya

daripada biji bijian komplex, pokok pokok palma dengan rumpunannya yang tergantung,

dan taman taman buah buahan anggur, buah buah zaitun dan buah buah delima; buah

buahan yang serupa, tapi berlainan. Lihatlah buah buahan mereka apabila ianya membesar

dan masak. Ini adalah petanda bagi orang orang yang percaya.

100.        Masih juga, mereka mengadakan selain Allah pujaan pujaan daripada segala jin, walaupun

hanya Dia sahajalah yang menciptakan mereka. Dan juga mereka atribut kepadaNya anak

anak lelaki dan perempuan, dengan tidak mempunyai pengetahuan. Segala puji bagiNya.

Dialah yang Maha Tinggi, jauh keatas dari apa yang mereka tentukan.

101.       Yang meinisiasikan sekelian cekrawala dan bumi. Bagaimanakah boleh Dia mempunyai

anak, sedangkan Dia tidak pernah mempunyai pasangan? Dialah yang mencipta kesemuanya

sekali, dan Dia tetap menyedari akan segala sesuatu.

Allah.

102.       Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada tuhan selain Dia, Pencipta kepada kesemua yang ada.

Kamu mestilah menyembah Dia sahaja. Dialah yang berkuasa diatas segala galanya.

103.       Tidak ada visi dapat merangkumiNya, tetapi Dia yang merangkumi kesemua visi.

Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengasihani lagi Maha Perihatin.

104.       Penyedaran telah datang kepada kamu dari Tuhan kamu. Bagi siapa yang dapat

melihat, mereka melakukan demi untuk kebaikan diri diri mereka sendiri, dan bagi

sesiapa yang membutakan diri diri mereka, maka mereka hanyalah menjejaskan

diri diri mereka sendiri. Aku bukanlah pebimbing kamu.

105.       Lantas kami terangkan revelasi revelasi, untuk membuktikan yang kamu telah menerima

ilmu, dan supaya dapat kamu menjelaskannya kepada manusia yang tahu.

106.        Ikutlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan kamu, tidak ada tuhan melainkan

Dia, dan tinggalkanlah orang orang yang menyekutukanNya.

107.       Jika Allah mengkehendaki, mereka tidak akan menyembah pujaan pujaan mereka.

Kami tidak  melantikkanmu untuk menjadi penjaga mereka, dan tidak juga sebagai

penyokong mereka.

108.       Janganlah kamu menyumpah pujaan pujaan yang mereka ada adakan disamping Allah,

supaya jangan sampai mereka menyumpah dengan mengkufurkan Allah, kerana kejahilan

mereka. Kami telah menghiaskan dimata mata mereka itu keindahan akan kerja kerja bagi

tiap tiap kumpulan. Akhirnya, mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka, maka Dia

akan memberitahukan kepada mereka segala apa yang telah mereka lakukan.

109.       Mereka bersumpah kepada Allah, dengan seriusnya, jika mukjizat datang kepada mereka,

tentu sekali mereka akan percaya. Katakanlah, “Mukjizat hanya datang dari Allah.” Dengan

apa yang kamu semua ketahui, jika mukjizat pernah datang kepada mereka pun, mereka tentu

berterusan mengingkarkan.

110.       Kami yang menguasai minda minda dan hati hati mereka. Lantas, mereka yang mengambil

keputusan untuk mengingkarkan, kami tinggalkan mereka dengan kelakuan mereka yang luar

batasan, satu kesilapan besar.

Akibatnya Kerana

Mengambil Keputusan Sendiri.

111.       Walaupun jika kami turunkan malaikat malaikat kepada mereka; walaupun jika yang mati

boleh berkata kata kepada mereka; walaupun jika kami kumpulkan setiap mukjizat kepada

mereka; Mereka tidak akan percaya melainkan dengan kehendak Allah. Sesungguhnya

kebanyakan dari mereka adalah orang orang yang jahil.

Hadis & Sunnah:

Adalah Rekaan

Dari Musuh Musuh Nabi.

112.        Kami telah mengizinkan para musuh bagi setiap nabi – manusia dan jin syaitan –

meinspirasikan diantara satu dengan lainnya dengan kata kata yang menarik, demi untuk

menipu. Jika Tuhan kamu menghendakinya, mereka tidak akan melakukannya. Kamu

mesti tinggalkan mereka dari segala apa yang telah mereka reka rekakan

Mustahaknya Kriteria.

113.       Ini untuk membiarkan minda minda mereka yang tidak percaya akan Hari Akhirat supaya

mendengarkan perkataan yang direka rekakan itu lalu menerimanya, supaya dapat didedahkan

sabit kesalahan mereka.*

Quran:Penerangan

Yang Sempurna Dan Terperinci.

114.       Mestikah aku mencari selain Allah sebagai perundangan, apabila Dia yang telah terangkan

kepada kamu kitab yang sempurna dan terperinci?* Mereka yang mendapat kitab

mengenalinya yang ianya telah diturunkan oleh Tuhan kamu, dengan kebenaran. Kamu

jangan sekali kali menyimpan sebarang keraguan.

115.       Perkataan dari Tuhan kamu telah sempurna,* dengan penuh kebenaran dan keadilan.

tidak ada yang boleh membatalkan perkataan perkataanNya. Sesungguhnya Dialah yang

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

116.        Jika kamu menurut kebanyakan manusia dari bumi, mereka akan mengubahkan kamu

dari jalan Allah. Mereka hanya mengikut terkaan semat mata; dengan hanya mengagak

saja.

117.       Tuhan kamu amat mengetahui sesiapa yang sesat dari jalanNya, dan Dia amat ketahui

orang orang yang mendapat bimbingan.

118.       Apabila kamu makan, kamu mestilah menyebut nama Allah, jika kamu benar benar percaya

dengan revelasi revelasiNya.

Kesempatan Untuk Mengingati Allah:

Sebut Nama Allah

Sebelum Kamu Makan.

119.       Kenapa mesti kamu tidak mahu makan dimana nama Allah telah disebutkan? Dia telah

memberikan butir butir yang nyata apa yang diharamkan untuk kamu, melainkan jika

kamu dipaksa. Sesungguhnya kebanyakan manusia telah memperdayakan manusia yang

lainnya dengan pendapat pendapat mereka, dengan tidak mempunyai pengetahuan.

Tuhan kamu amat perihatin terhadap orang orang yang melampaui batas itu.

120.       Kamu mestilah menjauhkan dari membuat dosa dosa yang ketara dan juga yang dirahsiakan .

Sesiapa yang melakukan dosa dosa itu tentu sekali akan menerima bayaran dari perbuatan

mereka yang melampaui batas itu.

121.       Jangan sekali memakan makanan yang nama Allah tidak disebutkan, kerana itu adalah

satu amalan yang keji. Syaitan telah meinspirasikan sekutu sekutu mereka untuk berdebatan

dengan kamu; jikalau kamu mengikuti mereka, maka kamu adalah orang orang yang

menyekutukan.*

122.        Adakah sesiapa yang telah dimatikan dan kami berikan dia hidup kembali, dan peruntukkan

dengan dia cahaya yang dapat memberikannya bergerak diantara manusia, serupa dengan

orang orang yang didalam kesesatan yang mana dia tidak akan dapat keluar darinya?

Adapun kerja kerja orang yang ingkar itu dinampakkan indah oleh mata mata mereka.


*6:113 Quran telah memberikan kita kriteria sama ada kita benar benar percaya ataupun hanya ucapan dibibir saja. Kriteria yang mustahak ini telah dinyatakan disini, dan dalam: 7:45-46 dan 39:45.

*6:113-115 Mendukung sebarang sumber disamping Quran menunjukkan tidak percaya kepada Quran

(Appendik 18).

*6:121 Memakan makanan dilarang selain dari Allah menunjukkan penyekutuan terhadap Allah kerana

mengadakan hukum hukum yang lain dari apa yang telah dinyatakan didalam Quran.


123.       Kami biarkan mereka memajukan jenayah jenayah tiap tiap komuniti supaya berkomplot

dan merancang. Tetapi mereka hanya berkomplot dan merancang untuk menentang roh roh

mereka sendiri dengan tidak memberikan kesan sedikit pun.

Menyoalkan Kebijaksanaan

(Hikmah) Allah.*

124.        Apabila bukti yang kuat datang kepada mereka, mereka berkata, “Kami tidak akan percaya,

melainkan jika kami diberikan apa yang telah diberi kepada para rasul Allah!” Allah tahu

dengan sebenarnya siapakah yang paling layak untuk menyampaikan mesejNya.*

Penjenayah penjenayah yang demikian itu akan menderita penghinaan yang dahsyat dari

Allah, dan hukuman yang dahsyat akan diberikan akibat dari rancangan mereka yang jahat.

Ilmu Quran

Lebih Lagi Kehadapan

Dari Kemajuan Manusia*

125.       Sesiapa sahaja yang Allah kehendaki kepada bimbingan, Dia akan melapangkan dada

mereka terbuka luas untuk menyerahkan diri diri mereka (KepadaNya). Dan sesiapa juga

Dia kehendaki untuk disesatkan, Dia membukakan dada mereka dengan sikap yang tidak

bertoleransi dan sulit, seperti orang yang memanjat kelangit.* Lantas Allah menyumpah

mereka kerana tidak mahu percaya.

126.        Ini adalah jalan yang lurus menuju Tuhan kamu. Kami telah terangkan revelasi revelasi kami

supaya manusia dapat mengambil perhatian.

127.       Mereka telah mendapat tempat kediaman yang aman dekat dengan Tuhan mereka; Dialah

Tuhan dan Tuan mereka, sebagai anugerah kerana kerja kerja mereka.

128.        Harinya akan tiba dimana Dia akan kumpulkan mereka semua (dan berkata): “Wahai engkau

jin, engkau telah melibatkan ramai manusia.” Manusia yang bersekutu dengan mereka akan

berkata, “Tuhan kami, kami bergembira sesama sendiri sehinggakan kami terlalai sepanjang

kehidupan yang Engkau telah tetapkan untuk kami.” Dia akan berkata, “Neraka adalah

destini kamu.” Mereka akan tinggal didalamnya selama lamanya, mengikut dengan

kehendak Allah. Sesungguhnya Tuhan kamu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. 

129.       Lantas kami sepadankan orang orang yang zalim itu menjadi pasangan sesama sendiri

sebagai hukuman kerana keterlaluan mereka.

130.        Wahai jin dan manusia, tidakkah kamu mendapatkan para rasul dari kalangan kamu,

yang menceritakan kepada kamu revelasi revelasiKu, dan memberikan amaran kepada kamu

tentang hari pertemuan sekarang ini? Mereka akan berkata, “Kami bersaksi bertentangan

dengan diri diri kami.” Mereka telah begitu sibuk dengan kehidupan dunia, dan mereka

akan menyaksikan tentang diri diri mereka kerana keingkaran mereka. 

131.       Ini menunjukkan yang Tuhan kami tidak akan menghapuskan sebarang komuniti dengan

ketidak adilan, sementara orang orangnya belum mendapat pengetahuan.

132.        Kesemuanya kamu akan mendapatkan pangkat sepadan dengan amalan kamu. Tuhan

kamu tidak pernah lalai dari apa apa yang kamu lakukan.

133.       Tuhan kamu Sahajalah yang Kaya; pemilik bagi segala belas kasih. Jika Dia kehendaki,

Dia boleh menyingkirkan kamu, dan menggantikan sesiapa saja yang dikehendakiNya

ditempat kamu, sama seperti Dia menjadikan kamu dari manusia yang berlainan keturunan.

134.       Apa yang dijanjikan kepada kamu akan datang dan berlalu, dan tidak mungkin dapat 

dielakkannya lagi.


*6:124 Cumburu dan ego adalah kebiasaan manusia yang membuatkan ada manusia yang menyoal

kebijaksanaan Allah dalam memilih para rasulNya. Ulamak ulamak yang cumburu mengatakan

perkataan yang sama berkenaan Quran kod matematika yang diturunkan melalui Rasul Allah yang

dijanjikan.

*6:125 Beberapa dekad sesudah revelasi bagi Quran, kita dapati oxigen menghilang sebaik saja kita memanjat kelangit, dan kita akan tercungap cungap kerana sangat memerlukan angin.


135.        Katakanlah, “Wahai orang orangku, lakukanlah yang terbaik, dan aku juga akan berbuat

demikian. Kamu tentu sekali akan ketahui, yang orang orang zalim itu tidak akan berjaya.

Menyalah Gunakan

Peruntukkan Peruntukkan Dari Allah.

136.        Mereka pastikan dengan membahagikan sebahagian dari tanam tanaman dan binatang

binatang ternakan dari pemberian Allah, dan mengatakan, “Sebahagian ini kepunyaan

Allah,” mengikut dakwaan mereka, “dan bahagian ini kepunyaan pujaan pujaan kami.”

Walaupun demikian apa yang dibahagiankan untuk pujaan pujaan mereka itu tidak akan

sampai kepada Allah, sementara setiap kali bahagian yang diperuntukkan kepada Allah itu

sampai kepada pujaan pujaan mereka. Sungguh amat menyedihkan pertimbangan yang

mereka adilkan itu.

137.       Lantas, orang orang yang menyekutukan itu telah menjadi mangsa kepada pujaan pujaan

mereka, sampai ketahap untuk membunuh anak anak mereka.* Sebenarnya pujaan pujaan

mereka itu telah mengenakan penderitaan yang amat sangat kepada mereka, dan membuat

kebingungan dengan agama mereka. Jika Allah berkehendakan mereka tidak akan

melakukannya. Kamu mestilah tinggalkan mereka dengan apa yang mereka reka rekakan.

Innovasi Innovasi

Dalam Beragama Dikutuk.

138.       Mereka berkata, “Binatang ternakan dan tanam tanaman ini adalah diharamkan; tidak ada

siapa boleh memakannya melainkan dengan kebenaran kami,” itu yang mereka dakwa.

mereka juga mengharamkan dengan menunggang binatang ternakan yang tertentu.

              Sedangkan binatang ternakan yang mereka makan pun, tidak pernah mereka menyebutkan

nama Allah apabila mereka mengorbankannya. Itu adalah segala innovasi innovasi yang

diatributkan kepadaNya. Dia tentu sekali akan membalas mereka dengan segala innovasi

innovasi yang mereka ada adakan.

139.        Mereka juga berkata, “Apa yang ada didalam perut perut binatang ternakan ini dikhaskan

eksklusifnya untuk lelaki lelaki, diantara kami, dan diharamkan untuk isteri isteri kami.”

Tetapi apabila binatang yang dilahirkan itu mati, maka mereka mengizinkan isteri isteri

mereka  mendapatkan bahagian mereka. Dia tentu sekali akan membalas segala innovasi

innovasi yang mereka ada adakan itu . Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi

Maha Mengetahui.

140.       Sungguh merugikan orang orang yang membunuh anak anak mereka itu kerana kebodohan,

oleh kerana tidak mempunyai cukup pengetahuan, dan mengharamkan apa apa yang telah

Allah sediakan untuk mereka, kerana semata mata untuk mengikuti segala innovasi innovasi

yang diatributkannya kepada Allah. Mereka itulah orang orang yang telah tersesat jauh;

dan tidak juga yang mendapat bimbingan.

Zakat (Derma) Mesti Diberi

“Pada Hari Penuaian”*

141.       Dia Sahajalah yang menjadikan taman taman, yang berjunjung dan juga tidak berjunjung,

dan pokok pokok palas, tanam tanaman yang mempunyai anika rasa, dan buah buah

zaitun dan delima -  buah buahan yang serupa, tetapi berlainan. Makanlah dari buah

buahannya, dan berikanlah sedekah pada hari penuian itu,* dan janganlah membazir.

sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang orang yang suka membazir.

142.       Sebahagian dari binatang ternakan itu digunakan untuk pengangkutan, dan juga sebagai

peralatan tempat tidur. Makanlah dari pemberian Allah kepada kamu, dan janganlah kamu

mengikut langkah langkah Syaitan; sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang nyata.


*6:137 Contoh yang terbaik adalah kejadian yang terkenal berkenaan hukum mati seorang putri

Raja Saudi Arabia dalam 1978 kerana berzina. Hukum Allah hanyalah disebat bukan dihukum

sampai mati, sebagai hukuman zina (24:1-2), sementara hukuman hukuman bagi penyembah pujaan pujaan menentukan hukum mati. Sebagaimana yangditunjukkan didalam 42:21, undang undang

tradisi mengikuti hukum hukum yang tidak diautoriskan oleh Allah.

*6:141 Derma (Zakat) sangatlah perlu, yang Maha Penyayang telah menghadkan belas kasiNya

kepada sesiapa yang memberi derma (7:156). Namun, orang orang muslim yang korup telah

kehilangan perintah yang mustahak ini; mereka memberi Zakat hanya setahun sekali.  Kami dapati

disini zakat mestilah diberi "pada hari yang kita mendapatkan pendapatan." Perkadaran yang

datang kepada kita melalui Ibrahim adalah 2.5% dari pendapatan bersih kita.


Menginnovasikan

Pengharaman Makanan Di-Kutuk.

143.       Lapan jenis binatang ternakan: berkenaan dua jenis biri biri, dan dua jenis kambing

kambing, katakanlah,  “Adakah dua jantan yang diharamkan, ataupun dua betina,

ataupun kandungan didalam rahim rahim kedua betina? Katakan kepada aku apa yang

kamu tahu, jika memang sesungguhnya kamu yang benar.”

144.       Berkenaan dua jenis unta unta, dan dua jenis lembu, katakanlah, “Adakah dua jantan

yang Dia haramkan, ataupun dua betina, ataupun kandungan didalam rahim rahim  kedua

betina? Adakah kamu bersaksikan yang Allah mendekrikan demikian pengharaman kepada

kamu? Siapakah yang paling zalim dari orang orang yang mengada adakan penipuan yang

demikian dan diatributkan semuanya itu kepada Allah? Lantas mereka memperdayakan

manusia dengan tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak akan

membimbing manusia yang zalim.

Makanan Yang Di-Haramkan.

145.       Katakanlah, “Aku tidak jumpa didalam revelasi revelasi yang diberikan kepadaku berkenaan

semua makanan yang diharamkan bagi pemakan melainkan: (1) daging bangkai yang reput,

(2) darah yang mengalir, (3) daging* babi, kerana ianya tercemar, dan (4) daging kepada

binatang yang telah dikotori dengan didedikasikan selain dari Allah.” Jika seseorang telah

terpaksa (memakannya), dengan tidak disengajakan ataupun dengan kedengkian, maka


Posted at 02:35 am by permas
Make a comment  

SURAH 6: AL-AN 'AM

Surah 6:
(Al-An ‘am)-Binatang Ternakan. 1 – 165


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1.            Segala kepujian bagi Allah, Tuhan yang mencipta sekelian cekrawala dan bumi, dan yang

menjadikan gelap kepada terang. Masih juga, mereka yang ingkar dengan Tuhan mereka

itu berterusan menyeleweng daripada jalan yang benar. 

2.           Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, dan telah dipastikan lebih dahulu masa ketentuan

ajal kamu, hanya Dia sahajalah yang mengetahui tempuh ajal kamu. Masih juga kamu

berterusan meraguinya.

3.            Dialah Allah yang Maha Esa bagi sekelian cekrawala dan bumi. Dia tahu rahsia kamu dan

apa apa yang kamu umumkan, dan Dia sahajalah yang mengetahui segala apa apa yang kamu

perolehi.

4.          Walaupun berbagai bukti yang telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka, tetap

juga mereka berpaling dengan kebencian.

5.           Oleh kerana mereka mengingkarkan kebenaran yang telah datang kepada mereka, maka

siksaan telah menimpa mereka kerana mengabaikannya.

6.           Tidakkah mereka mengambil kira berapa banyak keturunan sebelum mereka yang telah kami

hapuskan? Kami menempatkan mereka dibumi ini lebih daripada kami adakan untuk kamu,

dan kami cucuri rahmat diatas mereka dengan banyaknya, dan kami mengadakan untuk

mereka air sungai sungai yang mengalir. Lantas kami hapuskan mereka kerana dosa dosa

mereka, dan kami menggantikan mereka dengan generasi yang lain ditempat mereka.

7.           Meskipun jika kami menurunkan buku fizikal, yang tertulis diatas kertas, dan mereka

memegangnya dengan tangan tangan mereka sendiri, mereka yang ingkar itu tetap juga akan

berkata, “Ini tidak lain hanyalah magik yang pintar.”

8.           Mereka juga berkata, “Kalaulah malaikat dapat turun bersama dia!” kalau sudah kami

menghantarkan melaikat, semua perkara akan ditamatkan, dan mereka tidak akan dapat

diberikan penangguhan lagi.

Keperluan Untuk

Menghadapi Percubaan.

9.           Kalaupun jika kami menghantarkan malaikat,  sudah tentu akan kami menghantarkannya

sebagai seorang lelaki, dan akan kami jadikan mereka semua dalam keadaan kekeliruan

sebagaimana yang mereka telahpun terkeliru diwaktu ini. 

10.         Para rasul sebelum engkau telah dijadikan bahan cemuhan. Mereka yang mempersendakan

para rasul itulah yang menerima penghinaan diatas perbuatan mereka.

11.         Katakan, “Cubalah jelajah dimuka bumi ini dan lihatlah akibat yang telah menimpa orang

orang yang mengingkarkannya.”

12.         Katakanlah, “Kepunyaan siapakah apa apa yang ada disekelian cekrawala dan dibumi?’

Katakan, “Kepunyaan Allah.” Dia telah mendekrikan yang belas kasihNya adalah salah satu dari

sifatNya. Dia akan tetap mengumpulkan kamu kesemuanya diHari Kebangkitan kelak,

yang mana harinya tidak dapat dielakkan lagi. Mereka yang kehilangan  roh roh mereka itulah

dari kalangan orang orang yang ingkar.

13.         KepunyaanNya segala yang mendiami ditempat tempat tinggal pada waktu malam dan siang.

Sesungguhnya Dia sahajalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

14.          Katakanlah, “Mestikah aku mengambil selain dari Allah sebagai Tuhan dan Tuan, sedangkan Dia

sahaja Pencipta bagi sekelian cekrawala dan bumi, dan Dia yang memberi makanan bukannya

diberikan?” Katakan, “Aku telah diperintahkan untuk menumpukan diriku dengan sepenuh penyerahan, dan , ‘Tidak sekali kali menyekutukan (Allah).’”

15.         Katakanlah, “Aku takut, jikalau aku menentang Tuhanku, akan ditimpakan siksaan pada hari

yang amat menggerunkan.

16.         “Siapa yang dikecualikan (hukuman),pada hari itu, telah mendapat belas kasih dariNya.

Dan ini adalah satu kemenangan yang paling besar.”

Hanya Allah Yang

Menguasai Kebahagiaan.

17.         Jika Allah mengenakan kesusahan kepada kamu, tidak ada siapa dapat meringankannya

melainkan Dia. Dan jika Dia mengurniakan rahmatNya kepada kamu, sesungguhnya Dialah

yang Maha Berkuasa. 

18.         Dialah yang Maha Tinggi dari segala ciptaanNya. Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi

Maha Mengetahui.

Quran, Hanya Quran, Dan Tidak Ada yang

Lain Melainkan Quran Sahaja.

19.         Katakanlah, “Testimoni siapakah yang amat agung?” Katakanlah, “Kepunyaan Allah. Dia

menjadi saksi diantara aku dan engkau yang Quran* ini telah diinspirasikan kepadaku, untuk

menyampaikannya kepada kamu dan sesiapa sahaja yang mendapatkannya. Sesungguhnya,

engkau pula yang bersaksikan dengan tuhan tuhan lainnya* disisi Allah.” Katakanlah, “Aku

tidak akan memberikan keterangan seperti kamu; hanya satu tuhan sahaja, dan aku tidak

akan akui persekutuan kamu.

20.         Kepada siapa yang telah kami berikan kitab mengenalinya sepertimana mereka mengenal anak

anak mereka sendiri. Mereka yang kehilangan roh roh mereka itulah yang ingkar.


*6:19 Ayat ini mengumumkan yang Quran sahajalah sumber bimbingan untuk agama. Orang orang

yang mendukung lain dari Quran, seperti Hadis & Sunnah (menggalakkan kebohongan

yang ditujukan kepada Nabi), telah didefinasikan sebagai menyekutukan.


21.         Siapakah yang lebih zalim dari mereka yang membuat kebohongan terhadap Allah, ataupun

mengingkari revelasi revelasiNya? Orang orang yang melampaui batas itu tidak akan berjaya.

Orang Orang Yang Menyekutukan (Allah)

Menafikan Penyekutuannya.

22.         Pada hari yang dimana kami akan kumpulkan kesemuanya, kami akan tanyakan

kepada yang menyekutukan, “Dimana pujaan pujaan yang kamu ada adakan?”

23.         Kecelakaan dapat dirasai oleh mereka dengan jawapan yang diutarakan, “Demi Allah

Tuhan kami, kami bukanlah yang menyekutukan.”*

24.         Lihatlah betapa mereka berbohong dengan diri diri mereka sendiri, dan bagaimana sekutu

sekutu yang mereka ada adakan itu telah meninggalkan mereka.

25.         Ada diantara mereka yang mendengarkan kamu, tetapi kami taruhkan penudung menutupi

hati hati mereka daripada memahaminya, dan ketulian dipendengaran mereka. Lantas

bagaimana bukti pun yang mereka lihat, mereka tidak akan percaya. Maka apabila mereka

datang untuk berdebatan dengan kamu, orang orang yang ingkar itu akan berkata,

“Ini adalah sejarah masa yang lampau.”

26.          Mereka melarang yang lainnya dari ini (Quran), sebagaimana mereka sendiri yang menjauhkan

diri diri mereka darinya, lantas mereka hanya membinasakan diri diri mereka sendiri dengan

tidak memahaminya.

27.         Jika kamu dapat melihat mereka ketika mereka menghadapi Api Neraka! Lantas! mereka akan 

mengatakan, “Celakalah kami. Oh! kami ingin kalau kami dapat dikembalikan, dan tidak akan

pernah ingin menginkari revelasi revelasi Allah, dan akan kami bersama sama dengan orang orang

yang percaya.”

28.         Sebenarnya, (mereka hanya berkata demikian kerana) rahsia mereka telah terbongkar. Jika

mereka dapat kembali, mereka akan melakukan persist sama dengan yang dulunya.*

Merekalah orang orang yang pembohong. 

29.         Mereka berkata (minda separa sedar), “Kami hanya menempuh kehidupan ini saja; kami tidak

akan dibangkitkan semula.”

30.         Jika dapat kami perhatikan mereka apabila mereka berdiri didepan Tuhan mereka! Dia akan

bertanya, “Adakah ini bukan kebenaran?” Mereka akan menjawab, “Benar Tuhan kami.”

Dia akan berkata, “Kamu telah menerima siksaan kerana kamu mengingkarinya.”

31.         Kerugian sekali bagi sesiapa yang tidak percaya akan bertemu dengan Allah, dan

Waktu yang didatangkan kepada mereka dengan tiba tiba, dan mereka berkata, “Kami

sungguh menyesal kerana telah mensia siakan kehidupan kami didunia ini.” Mereka akan

mengangkat bebanan dosa dosa mereka dibelakang mereka; betapa azabnya bebanan itu!

Mengaturkan

Semula Keutamaan Kita.

32.          Kehidupan didunia ini hanyalah tidak lebih dari illusi dan bermegah megah, sementara tempat

diAkhirat jauh lebih baik lagi bagi orang orang yang benar. Tidakkah kamu faham?!

33.         Kami tahu yang kamu akan merasa sedih dari apa yang mereka katakan. Kamu mesti tahu

bukannya kamu yang mereka ingkarkan; bahkan revelasi revelasi Allah yang orang orang

zalim itu tidak mempedulikan.

34.         Para rasul sebelum kamu pun telah diingkarkan, mereka sabar dan tabah hati mengadapi

keingkaran itu. Mereka telah dianiayai sehinggakan kemenangan kami datang kepada

mereka. Itulah sistem Allah yang tidak pernah berubah. Riwayat para rasul kami lantas

menjadikan duluan untuk kamu.


*6:23 Sekarang dan untuk selama lamanya, penyembah penyembah pujaan akan menafikan

dengan bersungguh sungguhnya yang mereka bukanlah menyekutukan Allah.

*6:28 Ini adalah kerana sebaik saja kita masuk kedalam dimensi dunia kita, kita tidak akan

sedar sepenuhnya tentang kejadian dimensi roh kita, dimana Allah dan para malaikatNya, dan

Syurga dan Neraka, dapat dilihat. Lantas, pesalah tidak akan menukar kelakuan mereka, walau

pun selepas melihat dimensi yang berkekalan.


35.         Jika keingkaran mereka menjadikan terlalu sangat bagi kamu, kamu mesti ketahui jika

kamu menggalikan terowong melalui bumi, ataupun memanjat tangga sampai kelangit,

dan menunjukkan mukjizat kepada mereka sekalipun (mereka tidak akan mahu percaya).

Jika Allah kehendaki, Dia boleh membimbing mereka, dengan sepenuhnya. Dari itu,

janganlah berperangai seperti orang orang jahil.

36.         Hanya orang orang yang menjawab sahajalah yang mendengarkan. Allah yang membangunkan

orang yang mati; dan mereka akhirnya dipulangkan kepadaNya.

37.         Mereka berkata, “Jika boleh tanda tanda yang tertentu diturunkan kepadanya dari Tuhan

dia!” Katakanlah, “Allah berkebolehan menghantarkan tanda tanda tetapi mereka

sahaja yang tidak tahu.”

Binatang Binatang Dan Burung Burung :

Haiwan Yang Menyerah Tunduk

Kepada Tuhan.

38.         Kesemuanya haiwan dibumi, and kesemua burung burung yang berterbangan dengan kepak

kepak adalah komuniti seperti kamu. Kami tidak tinggalkan suatu apapun dari kitab ini.**

Kepada Tuhan mereka, semua haiwan haiwan ini akan dikumpulkan.

Mukjizat Yang

Terbesar Di-Dalam Quran.

39.         Siapa yang mengingkarkan bukti bukti kami adalah orang orang yang pekak dan bisu,

mereka berada didalam kegelapan yang amat sangat. Sesiapa sahaja yang Allah kehendaki,

Dia biarkan didalam kesesatan, dan sesiapa sahaja yang dikendakiNya, Dia akan

membimbing mereka kejalan yang lurus.

40.          Katakanlah, “Apa akan jadi sekiranya hukuman Allah datang kepada kamu, ataupun Waktu

itu didatangkan kepada kamu: Dapatkah kamu berseru Tuhan selain Allah, jika kamu

sememangnya yang benar?”

41.         Yang sebenarnya ialah: Hanya Dia yang kamu seru, dan Dia yang menjawab doa’ kamu,

Jika Dia menghendakinya, tentu kamu akan lupa pujaan kamu.

42.         Kami telah hantarkan (para rasul) kepada komuniti sebelum kamu, dan kami mencuba

mereka dengan kesusahan dan kesukaran, supaya mereka dapat bermohon.

43.         Mereka hanya bermohon apabila percubaan kami mengena mereka! Tetapi hati hati

mereka bertambah keras, dan syaitan menghiaskan keindahan dimata mata mereka

diatas kerja kerja mereka. 

Sistem*

44.         Apabila mereka tidak mempedulikan mesej yang kami berikan kepada mereka, kami

bukakan untuk mereka pintu pintu pagar yang bermacam anika. Dan, baru sahaja mereka

bersuka ria dengan apa apa yang diberikan kepada mereka, kami menghukum mereka

dengan tiba tiba; mereka terperanjat dengan tidak dapat berkata kata.

45.          Mereka yang zalim itupun dihapuskan. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam.

Allah Sahajalah

Yang Patut Di-Sembah.

46.         Katakanlah, “Apa akan jadi jika Allah mengambil pendengaran dan penglihatan kamu,

dan tutup minda kamu; tuhan mana selain Allah, dapat memulihkan kesemuanya ini untuk

kamu?” lihatlah bagaimana kami terangkan revelasi revelasi kami, dan lihatlah bagaimana

mereka menyeleweng.


*6:38 Binatang binatang adalah diantara makhluk makhluk Allah yang mengambil kesempatan

untuk menerima tawaran supaya bertaubat setelah mengkomit dosa asal (lihat Pendahuluan).

**6:38 Semua informasi berkenaan kehidupan yang berkekalan diAkhirat ada didalam Quran.

Orang orang yang percaya menerimanya dengan tidak ada keraguan, Allah menyatakan: "Kami

tidak meninggalkan suatu apa pun dari buku ini." Mustahaknya kenyataan ini, dan kenyataan yang

serupa, menunjukkan yang setiap satu dari perkataan perkataannya mengandungi 19 huruf huruf
Arab (Appendik 19).

*6:44 Sebelum pesalah dicampakkan ketingkap, mereka akan dibawa ketengkat yang tinggi.


47.         Katakanlah, “Apa akan jadi jika hukuman Allah datang kepada kamu dengan tiba tiba,

ataupun selepas pemberitahuan, bukankah orang orang yang zalim itulah yang akan

dihapuskan?”

Tugas Bagi Para Rasul.

48.         Kami tidak menghantarkan para rasul melainkan untuk menyampaikan berita berita baik, dan

juga sebagai pemberi amaran. Sesiapa yang percaya dan membaiki diri tidak ada apa yang

mesti ditakutkan, dan tidak juga mereka harus bersedih.

49.         Bagi sesiapa yang mengingkari revelasi revelasi kami, mereka akan menerima hukuman kerana

kezaliman mereka sendiri.

50.         Katakanlah, “Aku tidak mengatakan kepada kamu yang aku mempunyai harta dari Allah.

dan tidak juga aku mengetahui apa apa untuk masa depan. Tidak juga aku mengatakan

kepada kamu yang aku ini malaikat. Aku hanyalah mengikut apa yang disampaikan kepadaku.”

Katakanlah, “Adakah sibuta sama dengan yang celik? Tidakkah kamu mahu merenungkan?”

51.         Dan ajarkanlah dengan (Quran) ini kepada sesiapa yang mengingati hari yang akan

dikumpulkan kesemuanya dihadapan Tuhan mereka -  mereka tidak ada selain Dia sebagai

Tuhan dan Tuan, tidak juga penjamin – yang mereka boleh mendapatkan keselamatan. 

52.         Dan janganlah kamu mengenepikan mereka yang bermohon kepada Tuhan mereka siang dan

malam ,semata mata untuk mengabdikan diri diri mereka kepadaNya sahaja. Kamu tidak

bertanggungjawab diatas pendapatan mereka, dan juga mereka tidak juga bertanggungjawab

diatas pendapatan kamu. Jika kamu mengenepikan mereka, maka kamu adalah orang orang

yang melampaui batas.

53.         Kami lantas mencuba manusia antara satu dengan yang lainnya, untuk membiarkan mereka

berkata (mengejek), “Adakah ini manusia diantara kita yang dirahmati Allah?” “tidakkah

Allah menyedari siapa yang tidak tahu bersyukur?

54.         Bagi sesiapa yang percaya dengan revelasi revelasi kami datang kepada kamu, kamu mesti

berkata, “Salamun ‘Alaikum (Kesejahteraan bagi kamu).Tuhan kamu telah mendekrikan yang

penyayang adalah sifatNya. Lantas, sesiapa dari kamu yang membuat kejahatan dalam kejahilan,

dan bertaubat selepas itu dan membaikikan diri, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.”

55.         Kami lantas menerangkan revelasi revelasi kami, dan tunjukkan kesalahan perjalanan orang orang

yang zalim.

56.         Katakanlah, “Aku telah diharamkan dari menyembah apa yang kamu sembah selain dari Allah.”

Katakanlah, “Aku tidak akan mengikut pendapat pendapat kamu. Jika tidak, aku akan menjadi

sesat, dan tidak akan mendapat penunjuk.”

57.         Katakanlah, “Aku mempunyai bukti yang kukoh dari Tuhanku, dan kamu telah mengingkarinya.

aku tidak menguasai hukuman yang kamu cabar aku untuk membawanya. Pengadilan terpulang

kepada Allah sahaja. Dia mengatakan yang benar, dan Dialah hakim yang terbaik.”

58.         Katakanlah, “Jika aku menguasai hukuman yang kamu cabarkan aku untuk membawanya,

semua perkara akan diselesaikan dahulu lagi. Allah yang paling ketahui siapakah yang zalim .”

Allah Maha Berkuasa.

59.         DenganNya semua kunci kunci kepada segala rahsia rahsia; tidak ada sesiapa yang ketahui

melainkan Dia. Dia tahu semuanya didaratan dan dilautan.Tidak ada satu daun pun yang

jatuh tanpa pengetahuanNya. Dan tidak juga benih didalam tanah yang lembab. Tidak juga

apa apa yang basah ataupun yang kering, yang tidak dapat dirakamkan didalam rekod

yang nyata.

Kematian Dan Kebangkitan:

Setiap Hari*

60.         Dialah yang mematikan kamu pada malam hari, dan tahu walaupun sekecilnya akan gerak

gaya kamu diwaktu siang hari. Dia bangkitkan kamu setiap pagi, sehingga akhir hayat kamu

yang telah disempurnakan, Dan kepadaNyalah sahaja tempat yang terakhir untuk kamu akan

dikembalikan. Maka Dia akan menyatakan kepada kamu apa apa yang kamu telah lakukan.

61.         Dialah yang Maha Agung dari segala makhlukNya, dan Dia juga akan melantik penjaga

penjaga untuk melindungi kamu. Apabila masa yang ditentukan bagi ketibaan ajal kamu

maka rasul rasul kami akan mematikan kamu dengan tidak berlengah lagi.

62.         Kesemuanya akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan dan Tuan mereka yang sebenar.

Pasti sekali, Dialah hakim yang terakhir; dan juga Dialah penghitung yang paling tepat.

63.         Katakanlah, “Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari kegelapan didaratan ataupun

dilautan?” Kamu memohon kepadaNya dengan kuat dan merahsiakannya: “Jika Dia

selamatkan kami kali ini, kami akan sentiasa mensyukurinya.”

64.         Katakanlah, “Allah menyelamatkan kamu kali ini, dan juga masa yang lain, tapi masih juga

kamu menyekutukan Dia.”

65.          Katakan, “Dia tentu sekali dapat menaburkan kepada kamu hukuman dari atas kamu dan juga

dari bawah kaki kamu. Ataupun Dia boleh membahagikan kamu kepada puak puak dan

merasakan kezaliman masing masing. Lihatlah bagaimana kami menerangkan revelasi revelasi

kami, supaya dapat kamu memahaminya.”

66.         Orang orang kamu telah mengingkarinya, walaupun ini adalah satu kebenaran. Katakanlah,

“Aku bukanlah penjaga untuk kamu.”

67.         Setiap ramalan buat sekarang ini tentu sekali akan berlalu, dan kamu semestinya akan dapat

mengetahuinya.

Hormatilah Revelasi Revelasi Allah.

68.         Jika kamu melihat mereka yang mengejekkan revelasi revelasi kami, kamu mesti

mengelakkan diri dari mereka sehingga mereka mengubahkan tajuk perbualan mereka. Jika

syaitan membuatkan kamu terlupa, maka apabila saja kamu teringat, janganlah duduk bersama

sama manusia yang berperangaikan syaitan.

69.         Orang orang yang benar tidak akan bertanggungjawab dengan perkataan mereka itu, tetapi

ini akan dapat memberikan peringatan untuk mereka; boleh jadi mereka akan dapat

diselamatkan.

70.         Jangan kamu pedulikan mereka yang mensia siakan agama mereka, seolah olah ini adalah

perhimpunan sosial, dan yang penuh keasyikkan dengan kehidupan dunia. Dan ingatkanlah

dengan (Quran) ini, supaya tidak ada satu roh pun akan menderita akhibat dari pekerjaan

jahat yang diamalkan.Tidak ada lain disamping Allah sebagai Tuhan dan Tuan, dan tidak

juga akan diadakan perantaraan. Kalaupun didapatkan tawaran sebagai penebus, tidak akan

diterima darinya. Mereka akan menerima penderitaan akhibat dari kerja kerja jahat yang

mereka usahakan; mereka akan meminum minuman dari Neraka, dan mereka akan

mendapatkan hukuman yang dahsyat kerana keingkaran mereka.

71.         Katakanlah, “Mestikah kami memohon, disamping Allah, apa yang tidak mempunyai

kekuasaan yang dapat memanfaatkan kami ataupun memudharatkan kami, dan berpaling

dari tumit tumit kami setelah Allah yang telah membimbing kami? Jika demikian, kami akan

mengikuti mereka yang dikawal oleh syaitan, dan memberi percakapan yang boleh mengeliru

-kan, sementara kawan kawan mereka cuba menyelamatkan mereka: ‘Tinggallah bersama kami

yang menuju kejalan yang benar.’” Katakanlah, “Petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar.

Kami telah diperintahkan untuk menyerahkan diri diri kami kepada Tuhan semesta alam.

_________________________________________________________________________________

*6:60 Orang orang yang benar sebenarnya tidak mati; mereka terus keSyurga yang pernah ditinggal

oleh Adam dan Hawa. Orang orang yan ingkar mati dan mengalami mimpi mimpi buruk yang berterusan sampailah keHari Kebangkitan kelak (lihat 2:154, 3:169, 8:24, 16:32, 22:58, 36:26-27, 40:46, 44:56, dan Appendik 17).


72.         “Dan untuk Mengerjakan Sembahyang (Salat), dan untuk mengingatiNya -  Dialah Sahaja

dimana kamu semua akan dikumpulkan (untuk diperhitungkan).”

73.         Dia Sahajalah yang menciptakan segala cekrawala dan bumi, dengan sebenarnya. Bila

saja Dia berkata, “Jadi” maka jadilah. PerkataanNya sungguh benar. Semua kedaulatan

dipunyai olehNya pada hari dimana terumpit akan ditiupkan. Dia Yang Mengetahui segala

rahsia rahsia dan pengumuman pengumuman. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi

Maha Perihatin.


Posted at 02:28 am by permas
Make a comment  

SAMBUNGAN SURAH 5: AL-MAEDAH (HIDANGAN) 1-120

Segala Yang

Memabukkan Dan

Perjudian Di-Haramkan.

90.         Wahai orang orang yang percaya, minuman keras, perjudian, berhala berhala diatas altar

dan permainan dengan bertaruhan nasib, ini semua adalah perbuatan keji dari syaitan;

kamu mestilah menjauhkan diri darinya, supaya kamu beroleh kejayaan.

91.         Syaitan cuba menggalakkan kamu dengan kemarahan dan kebencian diantara kamu melalui

minum keras dan juga perjudian, dan supaya dapat melupakan kamu dari mengingati Allah,

dan Mengerjakan Sembahyang (Salat). Dapatkah kamu menahan diri?

92.         Kamu mestilah patuh kepada Allah, dan kamu mesti juga mematuhi rasul, dan berwaspadalah.

Jika kamu berpaling, maka kamu mesti ketahui bahwa kewajiban yang pertama bagi rasul kami

hanyalah untuk  menyampaikan mesej dengan cekap.

93.         Mereka yang percaya dan menjalani kehidupan yang benar, tidaklah bersalah dengan memakan

sebarang makanan, asalkan mereka mematuhi segala  perintah, dan percaya serta mengamalkan

kehidupan yang lurus, dan tetap memelihara keta’atan dan keimanan, dan sentiasa berterusan

dalam ketakwahan dengan bertindak sewajarnya. Sesungguhnya Allah Amat Mencintai orang

orang yang benar.  

Konservasi Permainan.

94.         Wahai orang orang yang percaya, Allah akan menduga kamu dengan beberapa permainan

yang dengannya dapat mencapaikan tangan kamu dengan anak anak panah kamu (semasa

Ibadah Haji). Allah lantas membezakan yang mana diantara kamu yang mengingati Dia

didalam kebersendirian. Mereka yang keterlaluan sesudah ini akan mendapat balasan

yang pedih.

95.         Wahai orang orang yang percaya, janganlah kamu pertarungan dengan membunuh dalam

sebarang permainan dimasa menjalani Ibadah Haji. Sesiapa dengan sengajanya membunuh

didalam permainan, dendanya mestilah dengan seekor binatang ternakan yang bersamaan

dengan binatang yang dibunuh. Penghakimnya mestilah dari dua orang yang yang adil diantara

kamu. Mereka mesti betul betul yakin yang kurbannya itu sampai diKa’bah. Kalau tidak, dia

mesti menggantikannya dengan memberikan makan kepada orang miskin, ataupun dia mesti

berpuasa seimbang untuk menebuskan kesalahannya. Allah telah mengampuni dosa dosa yang

lalu. Jika sesiapa yang kembali semula dengan kesalahan yang sama, Allah akan membalasnya.

Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Penuntut bela.

Semua Haiwan Haiwan

Di-Dalam Laut Halal Untuk Di-Makan.

96.         Semua ikan ikan dilaut adalah halal untuk kamu memakannya. Semasa menunaikan Ibadah Haji,

ini adalah persedian untuk kamu dimasa perjalanan. Kamu tidak semestinya berburu dimasa

mengerjakan Ibadah Haji. Kamu mestilah menghormati Allah, kerana kesemuanya kamu kelak

akan dikumpulkan.

97.         Allah telah menjadikan Ka’bah, dan Masjid Suci,* untuk dijadikan tempat yang suci bagi

sekelian manusia, dan begitu juga dengan bulan-bulan yang Suci, persembahan (diMasjid Suci)

dan kalungan yang ditandakan kepada binatang-binatang untuk persembahan. Kamu mestilah

mengetahui bahawa Alah tahu segala apa yang berada disekelian cekrawala dan dibumi,

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

98.          Ketahuilah yang Allah amat keras dalam menjalankan hukuman, dan sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

99.          Kewajiban rasul hanya menyampaikan mesej, dan Allah Amat Ketahui segala apa yang kamu

nyatakan dan juga apa yang kamu rahsiakan.

100.       Umumkanlah: “Yang buruk dan yang baik tidaklah sama, walau sekalipun banyaknya

keburukkan itu menjadikan kamu tertarik dengannya. Kamu mesti mengingati Allah,

(biarpun hanya sebilangan kecil diantara kamu) wahai kaum intelektual, supaya kamu

mendapat kejayaan

101.        Wahai orang orang yang percaya, jangan kamu menanyakan sesuatu perkara yang, jika

diterangkan kepada kamu dengan terlalu awal, akan menyakiti kamu. Jika kamu

menanyakan mereka dengan penerangan dari Quran, ini akan menjadikan jelas kepada

kamu. Allah dengan sengajanya telah memperlihatkan kepada mereka. Sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

102.       Yang lainnya dari kamu telah menanyakan soalan yang sama, lantas Mengingkarkannya

disitu juga.

103.       Allah tidak mengharamkan binatang ternakan yang mempunyai percampuran jantinanya,

dan tidak juga binatang yang bebas dengan sumpah, tidak juga dengan satu yang mendapatkan

dua ekor jantan yang berderet, tidak juga lembu jantan yang berbapakan sepuluh. Itu semua

adalah dari orang orang yang ingkar yang mereka-rekakan pembohongan terhadap Allah.

Kebanyakkan daripada mereka itulah yang tidak mengerti.  

Jangan Mengikut Agama

Ibu Bapa Ibu Bapa Dengan Membuta Tuli.

104.       Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah ikuti apa yang Allah telah terangkan dan ikutilah

rasul,” mereka berkata, “Apa yang kami dapati ibu bapa ibi bapa kami amalkan itu cukuplah

bagi kami.” Apa akan jadi sekiranya ibu bapa ibu bapa mereka tidak mengetahui suatu apapun

dan tidak mendapat petunjuk?

_____________________________________________________________________________________

*5:97 Penyembah pujaan yang muslim telah mengakui adanya dua "Masjid Suci" dengan menjadikan

kubur Nabi diantara Masjid Suci. Tetapi Quran hanya menyatakan satu "Masjid Suci." Saja.

______________________________________________________________________________________

105.       Wahai orang orang yang percaya, kamu mestilah risaukan diri kamu sendiri. Jika yang lainnya

menuju kesesatan, mereka tidak akan dapat menyakiti kamu, selagi kamu mendapat bimbingan.

Kepada Allah sahajalah destini yang terakhir, dan Dia akan memberitahukan segala apa

yang telah kamu lakukan.

Menyaksikan Wasiat.

106.       Wahai orang orang yang percaya, untuk menyaksikan wasiat apabila seorang dari kamu hampir

mati mesti dilakukan oleh dua orang yang adil diantara kamu. Jika kamu didalam perjalanan,

kedua yang lain bolehlah bersaksikannya. Selepas Mengerjakan Sembahyang (Salat), maka

keduanya bolehlah bersumpah kepada Allah, supaya dapat meringankan keraguan kamu:

“Kami tidak akan menggunakan ini untuk mendapatkan keuntungan secara peribadi, walaupun

pewasiatnya masih saudara kepada kami. Dan tidak juga akan kami sembunyikan testimoni dari

Allah. Jika tidak, sudah tentu kami akan menjadi orang orang yang berdosa.”

107.       Jika saksi saksi itu telah didapati bersalah ataupun berat sebelah, dan kedua lainnya mestilah

digantikan ditempat mereka. Pilihlah dua orang yang telah dijadikan mangsa oleh pesaksi yang

pertama, dan suruhlah mereka bersumpah kepada Allah: “Testimoni kami lebih benar dari

mereka; kami tidak akan menjadikan diri diri kami berat sebelah jika tidak, kami adalah dari

orang orang yang melampaui batas.

108.       Ini lebih lagi sesuai untuk menggalakkan testimoni yang jujur dipihak mereka,  kerana takuti

kelak yang mereka tidak akan mengendahkan sumpah seperti pesaksi yang pertama. Kamu

mestilah mengingati Allah dan dengarkan. Sesungguhnya Allah tidak akan membimbing orang

orang yang zalim.

Para Rasul Yang

Telah Wafat Tidak

Tahu Apa Yang Terjadi.

109.       Akan datang pada hari dimana Allah akan memanggil para rasul kesemuanya untuk ditanyakan

kepada mereka, “Bagaimanakah respons mereka kepada kamu?” Mereka akan berkata, “Kami

tidak ada pengetahuan. Engkau sahajalah yang mengetahui segala rahsia.”

110.       Allah akan berkata, “Wahai Isa anak Maryam, ingatlah rahmatKu kepada engkau dan juga

ibumu. Aku membantu engkau dengan Roh Suci, dan membenarkan engkau bercakap dengan

manusia didalam buaian, sehinggalah engkau dewasa. Aku mengajarkan engkau berkenaan

kitab, kebijaksanaan, tentang Taurat dan Injil. Ingatlah yang engkau membuat burung dari tanah

liat dengan izinKu, dan meniup dengannya lantas menjadikannya seekor burung yang bernyawa

dengan izinKu. Engkau pulihkan orang yang buta juga penyakit kusta dengan izinKu dan

menghidupkan semula orang yang mati dengan keizinanKu. Ingatlah yang Aku telah

melindungimu dari bani Israil yang mahu menyakitimu, walaupun mukjizat mukjizat yang

penuh dengan pengetahuan yang telah engkau tunjukkan kepada mereka. Orang orang yang

ingkar diantara mereka berkata, ‘Ini adalah magik yang nyata.’

111.       “Ingatlah yang Aku telah menginspirasikan kepada pengikutmu: ‘Kamu mesti mempercayai

Aku dan rasulKu.’ Mereka berkata, ‘Kami telah percaya, dan menjadi saksi yang kami adalah

orang orang yang menyerahkan diri diri kami sepenuhnya (kepadaMu).’ ”

Hidangan.

112.       Ingatlah pengikut pengikutnya berkata, “Wahai Isa, anak Maryam, apa bolehkah Tuhan kamu

turunkan kepada kami hidangan dari langit?” Dia berkata, “Kamu mestilah menghormati Allah,

jika sebenarnya kamu adalah orang orang yang percaya.”

113.       Mereka berkata, “Kami ingin memakan darinya, dan untuk meyakinkan hati hati kami, dan

untuk meyakinkan dengan sebenarnya yang engkau telah berkata kepada kami dengan kebenaran.

Kami akan mengabdikan diri diri kami sebagai saksi saksi dengannya.”

Besarnya Mukjizat Mukjizat

Akan Membawa

Tanggungjawab Yang Besar.

114.        Berkata Isa anak Maryam, “Ya allah,Tuhan kami, hantarkan untuk kami hidangan dari langit .

Jadikan banyak untuk satu dan kesemuanya diantara kami, dan jadikan ini satu tanda dari

Engkau. Berikanlah kepada kami; Sesungguhnya Engkau sahajalah Pemberi rezeki yang

terbaik.”

115.       Allah berkata, “Aku akan menghantarkannya kebawah. Sesiapa sahaja diantara kamu yang

ingkar selepas ini, Akan Aku menghukumnya sebagaimana yang tidak pernah Aku

menghukumkan sesiapa jua pun.”*

Di-Hari Kebangkitan.

116.       Allah akan berkata, “Wahai Isa anak Maryam,* adakah engkau berkata kepada manusia,

‘Jadikan aku dan ibuku sekutu disamping Allah?’ Dia akan menjawab, “Segala kepujian

bagiMu. Aku tidak boleh mengatakan apa yang tidak benar. Kalaulah aku mengatakan

demikian, tentu sekali Engkau telah mengetahuinya. Engkau tahu apa yang aku fikirkan,

sedangkan aku tidak ketahui apa yang engkau fikirkan. Sesungguhnya Engkau yang tahu

akan segala rahsia.  

117.       “Aku mengatakan kepada mereka hanya apa yang Engkau memerintahkan aku untuk

mengatakannya: ‘Kamu mesti menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu.’ Aku

adalah saksi kepada mereka selagi aku masih hidup bersama mereka. Apabila Engkau

tamatkan riwayatku didunia ini, Engkau menjadi Pemerhati kepada mereka.

Sesungguhnya Engkau sahajalah yang menyaksikan segala sesuatu.

118.       “Jika Engkau menghukum mereka, mereka adalah hamba hambaMu. Jika Engkau

mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau sahajalah yang Maha Berkuasa lagi

Maha Bijaksana.”

119.       Allah akan mengishtiharkan, “Inilah harinya apabila kebenaran akan dipelihara dengan

sebaik baik kebenaran dari mereka.” Mereka telah berkelayakkan untuk berada didalam

taman taman dengan air sungai sungai yang mengalir. Mereka akan berada disana buat

selama lamanya. Allah menjemput mereka dengan penuh kegembiraan, dan mereka

merasakan keseronokkan yang penuh dengan nikmat yang amat sangat disampingNya.

Ini adalah kemenangan yang paling besar.

120.        Kepada Allah sahaja semua kedaulatan yang berada disekelian cekrawala dan bumi, dan

segala gala didalamnya, dan sesungguhnya Dia Maha Berkuasa.

________________________________________________________________________________

*5:114-115 Mukjizat Quran yang mengkagumkan (Appendik Satu) telah dinyatakan didalam

74:35 sebagai "Satu dari mukjizat yang terbesar," dan membawa bersamanya tanggungjawab

yang besar.

*5:116 Ini perlu diingatkan yang Quran dengan konsistennya memanggil Isa "Isa anak Maryam"

dan Bible memanggilnya "anak kepada manusia." Allah tahu ada yang mengkufurkan dan

memanggilnya "anak Tuhan"!Posted at 02:19 am by permas
Make a comment  

SAMBUNGAN

merasakan takut dari tuduhan. Demikianlah rahmat Allah; Dia mengurniakannya

dengan sesiapa juga yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Luas KekuasaanNya

lagi Maha Mengetahui akan segala galanya.

55.         Berikatan yang sebenarnya bagi kamu adalah Allah dan rasulNya, dan orang orang yang

percaya yang Mengerjakan Sembahyang (Salat), dan yang memberikan derma yang

diwajibkan (Zakat), dan juga mereka yang tunduk.

56.         Sesiapa yang berikatan diri mereka dengan Allah dan rasulNya, dan juga dengan orang

orang yang percaya, maka mereka telah berada didalam parti Allah. Sesungguhnya,

merekalah orang orang yang berjaya.

Yang Mana Yahudi Dan Nasrani.

57.        Wahai orang orang yang percaya, jangan kamu berkawan dengan penerima kitab yang terdahulu

yang mempersenda dan mengejekkan agama kamu, dan jangan juga kamu berkawan dengan

orang orang yang ingkar. Kamu mesti memuliakan Allah kalau kamu benar benar orang orang

yang percaya.

Penerima Kitab

Yang Melampaui Batas.

58.         Apabila kamu memanggil mereka untuk Mengerjakan Sembahyang (Salat). Mereka

mempersendakan dan juga mengejek ngejekkannya. Ini kerana mereka adalah orang orang

yang tidak mengerti.

59.         Katakan, “Wahai manusia yang mengikut kitab, tidakkah kamu membenci kami kerana kami

mempercayai Allah, dan apa yang telah diturunkan kepada kami, dan apa yang telah diturunkan

sebelum kami dan kerana kebanyakan dari kamu yang tidak benar?”

60.         Katakan, “Biarlah aku memberitahukan kepada kamu siapakah yang paling buruk disisi Allah:

mereka yang dikutuki Allah setelah mendapat kemurkaanNya dengan menjadikan mereka

(yang berperangai seperti) monyet dan babi dan juga orang orang yang menyekutukan (Allah).

Inilah yang paling jahat dan yang paling jauh dari mendapatkan petunjuk yang lurus.”

61.         Apabila mereka datang kepada kamu, mereka berkata, “Kami percaya,” walaupun mereka itu

mengingkarkannya bila saja mereka masuk kedalam, dan manakala mereka keluar dari situ pun

penuh dengan keingkaran. Sesungguhnya Allah Amat Perihatin dengan apa yang mereka

rahsiakannya.

_____________________________________________________________________________________

*5:51Perhubungan diantara orang orang lain telah ditunjukkan didalam 5:57 & 60:8-9.

Orang orang Yahudi dan Kristian yang tidak boleh dijadikan sahabat telah disebutkan didalam 5:57;

mereka adalah orang orangnya yang mengejek ejek dan mempersendakan orang orang yang percaya, ataupun dengan menyerang mereka.

______________________________________________________________________________________

62.         Kamu akan melihat ramai diantara mereka yang bersedia membuat kemungkaran dengan

melakukan segala macam kejahatan, dengan memakan hasil dari pekerjaan yang haram. Azab

sungguh apa yang mereka telah usahakan

63.          Jika hanya rabbai rabbai dan padri padri menyuruh mereka dengan perkataan perkataan keji

dan memakan hasil dari pekerjaan yang haram! Maka sungguhlah amat dikutuk dengan apa

yang telah mereka komitkan.

Kekufuran Terhadap Allah.

64.         Orang orang Yahudi malahan berkata, “Tangan Allah telah terikat!” Bahkan tangan tangan

mereka yang terikat. Mereka telah dikutuk kerana perkataan kufur yang dilafazkan. Sebaliknya,

tangan tanganNya yang terbuka luas, mengeluarkan apa sahaja yang dikehendakNya.Tentu

sekali revelasi revelasi yang Allah berikan kepada kamu telah menjadikan mereka terjerumus

jauh kedalam kemungkaran dan keingkaran. Akibatnya kami telah komitkan mereka dengan

kemarahan dan kebencian diantara mereka sampai keHari Kebangkitan. Apabila saja mereka

menyalakan api peperangan, Allah menghilangkannya. Mereka menjelajah dimuka bumi ini

dengan zalimnya, sesungguhnya Allah Amat Membenci kepada orang orang yang zalim.

Keselamatan

Untuk Yahudi Dan Nasrani.

65.         Jika hanya pengikut pengikut kitab mempercayainya dan menjalani kehidupan yang baik, kami

akan mengampunkan dosa dosa mereka, dan memasukkan mereka ditaman yang penuh dengan

kebahagiaan.

Mereka Mestilah

Mempercayai Quran Ini.

66.         Jika hanya mereka memegang Taurat dan Injil, dan apa yang telah diturunkan didalam ini dari

Tuhan mereka, mereka akan mendapatkan kurniaan rahmat diatas dan dibawah kaki kaki mereka.

Ada diantara mereka yang takwah dan kebanyakan dari mereka yang zalim.

Rasul Mesti Menyampaikan.

67.        Wahai rasul, sampaikanlah apa yang telah beritakan kepada kamu dari Tuhan kamu – sampai

kamu lakukan, kamu belum sampaikan perutusanNya – dan Allah akan melindungi kamu dari

manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan membimbing orang orang yang ingkar.

68.         Katakan, “Wahai orang orang kitab, kamu tidak mempunyai asas melainkan hanya kalau kamu

mendukung Taurat, dan Injil, dan apa yang telah diturunkan kepada kamu didalam ini dari Tuhan

kamu.” Tentu sekali, ini adalah revelasi revelasi dari Tuhan kamu yang akan menjadikan mereka

terjerumus jauh kedalam kekufuran dan keingkaran. Dari itu, jangan kamu merasa sedih terhadap

orang orang yang ingkar.

Minimum

Keperluan Untuk Keselamatan.

69.         Sudah tentu, sesiapa yang percaya, mereka adalah Yahudi, sabiian (mualaf) dan juga Nasrani;

kesemuanya mereka yang (1) percaya kepada Allah (2) percaya kepda Akhirat (3) dan menjalani

kehidupan yang lurus, tidak apa yang perlu ditakutkan dan tidak perlu juga bersedih.

70.         Kami telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, dan kami hantarkan kepada mereka para

rasul. Apabila saja rasul datang kepada mereka dengan apa yang mereka tidak sukakan, ada yang

mereka mengingkarinya dan ada pula yang mereka bunuh.  

71.         Mereka berfikir yang mereka itu tidak akan dicuba, lantaran itu mereka berpaling seperti orang

buta dan pekak, dan Allah mengampuni mereka, malahan banyak lagi diantara mereka yang

membisu dan memekakkan diri. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang mereka

lakukan.

Kristianiti (Nasrani)

Bukanlah Dari Agama Isa.

72.         Jahil sungguh mereka yang berkata Allah itu Al-Masih, anak kepada Maryam.Al-Masih sendiri

berkata, “Wahai Bani Israil, kamu mestilah sembah Allah; Tuhanku* dan Tuhan kamu.” Sesiapa

yang mengadakan sesuatu yang disekutukannya dengan Allah, Allah telah mengharamkan syurga

untuk mereka, dan destininya adalah Neraka. Orang orang yang zalim itu tidak akan

mendapatkan pertolongan.

73.         Jahil sungguh mereka yang mengatakan Allah adalah ketiga dari triniti. Tidak ada Tuhan selain

Dia, Tuhan yang satu. Melainkan jika mereka berhenti dari mengatakan sedemikian, sesiapa

yang ingkar diantara mereka akan mendapat azab yang pedih.

74.         Tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah, dan memintakan pengampunan dariNya?

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

75.          Al-Masih anak Maryam, tidak lain dia hanyalah rasul seperti para rasul sebelumnya, dan ibunya

adalah walli. Kedua dua mereka itu memakan makanan. Lihatlah bagaimana kami menerangkan

revelasi revelasi kami kepada mereka, dan lihatlah bagaimana mereka masih juga menyimpang!

76.         Katakan, “Adakah kamu menyembah sesuatu selain dari Allah yang tidak ada kekuasaan

langsung untuk menyakiti kamu ataupun memberikan kebaikan kepada kamu.? Sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Berhati Hati Apabila

Memilih Kawan.

77.         Katakan, “Wahai orang orang kitab, janganlah kamu melampaui batas berkenaan agama kamu

dengan melebihi dari kebenaran dan jangan kamu mengikutkan pendapat pendapat dari manusia

yang telah tersesat jauh, yang telah menyesatkan berganda ramainya manusia; mereka telah

tersesat jauh dari jalan yang benar.”

78.          Kutukan bagi mereka yang ingkar diantara Bani Israil, dari lisan Daud dan Isa, anak Maryam.

Ini kerana mereka tidak ta’at dan melampaui batas.

Apati Di-Kutuk.

79.         Mereka tidak menasihatkan satu sama lainnya suapaya jangan mengkomit kemungkaran.

Sengsara sungguh dari apa yang telah mereka lakukan.

80.         Kamu akan melihat ramai diantara mereka yang berpihak berikatan dengan orang orang yang

ingkar. Sengsara sungguh apa yang tangan tangan mereka yang membawakan kerugian bagi

pihak roh roh mereka. Allah sangat memurkai mereka, akibatnya, azab yang mereka terima

akan berkekalan untuk selama lamanya.

81.         Sekiranya mereka percaya kepada Allah, dan nabi, dan apa yang telah diturunkan kepada dia

didalam ini, mereka tidak akan mahu berkawan dengan mereka. Sesungguhnya kebanyakan

mereka itu adalah zalim.    

Fakta Fakta Yang Benar.

82.          Kamu akan mendapati musuh yang paling buruk sekali bagi orang orang yang percaya ialah

orang orangYahudi dan orang orang yang menyekutukan (Allah). Dan akan kamu ketahui

manusia yang paling dekat didalam persahabatan dengan orang orang yang percaya adalah

mereka yang mengatakan, “Kami adalah Kristian (Nasrani).” Ini oleh kerana mereka

mempunyai padri padri dan rahib rahib diantara mereka, dan mereka tidaklah

menyombongkan diri.

____________________________________________________________________________________

*5:72-76 John 20:17 kita dapat melihat yang Isa tidak mengajarkan mereka tentang dirinya sebagai

Tuhan ataupun anak Tuhan. Kebanyakan ahli teologi telah bersefahaman, selepas mengadakan
penyelidikan yang teliti, bahwa Kristian sekarang tidaklah sama seperti Kristian yang telah

diajarkan oleh Isa. Dua buku yang sangat memberangsangkan berkenaan perkara ini adalah "The Myth

of God Incarnat" (The Westminster Press, Philadilphia, 1977) dan "The Mythmaker" (Haper & Row, New

York, 1986). Dihadapannya "The Mythmaker" kita dapati tertulis demikian: "…Hyam Maccoby
 menunjukkan pertikaian yang baru untuk menyokong pandangan Paul, bukannya Jesus, yang

menubuhkan Kristianiti…. Ia adalah Paul yang menciptakan agama yang baru selepas Jesus

dengan visinya berkenaan Jesus sebagai penyelamat suci yang mati kerana menyelamatkan

manusia."

_____________________________________________________________________________________

83.         Apabila mereka mendengar apa yang telah disampaikan oleh rasul, kamu akan melihat mata

mata mereka penuh dengan air mata kerana mereka telah mengenal akan kebenarannya, dan

mereka berkata, “Tuhan kami, kami telah percaya, lantaran itu jadikanlah kami diantara saksi

saksi.  

84.         “Mengapa mesti kami tidak mahu percaya kepada Allah, dan kebenaran yang telah sampai

kepada kami, dan berharap agar Tuhan kami akan memasukkan kami bersama sama dengan

manusia yang benar?.

85.         Allah telah memberikan ganjaran kepada mereka dengan perkataan yang sedemikian;

Dia akan memasukkan mereka didalam taman taman yang air sungai sungainya mengalir.

Itulah ganjaran bagi orang orang yang benar.

86.         Bagi sesiapa yang ingkar dan mengingkari akan revelasi revelasi kami, mereka itulah

penghuni Neraka.

Jangan Mengharamkan

Barang Barang Yang Halal.

87.        Wahai orang orang yang percaya, jangan kamu mengharamkan barang barang yang baik yang

telah dihalalkan oleh Allah, dan janganlah berketerlaluan; sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang orang yang melampaui batas.

88.        Dan makanlah dari yang baik dan barang yang dihalalkan yang Allah telah mengadakannya

untuk kamu. Kamu mesti memuliakan Allah, keranaNyalah maka kamu menjadi orang orang

yang percaya.

Jangan Ambil Nama

Allah untuk Di-Sia Siakan.

89.         Allah tidak akan menjadikan tanggungjawab dengan sumpahan yang cuma digunakan dalam

percakapan kamu sahaja; Dia akan menjadikannya tanggungjawab diatas apa yang kamu niatkan.

Jika kamu melanggar sumpahan kamu, kamu mestilah menebusnya dengan memberikan makan

kepada sepuluh orang miskin dari makanan yang sama kamu berikan kepada keluarga kamu,

ataupun berikan mereka pakaian, ataupun membebaskan hamba. Jika kamu tidak ada kemampuan,

maka kamu mestilah berpuasa tiga hari. Ini adalah satu penebusan kerana melanggar sumpah

yang kamu telah berjanji untuk menyimpannya. Kamu mesti penuhi sumpah kamu. Allah telah

menerangkan revelasi revelasiNya kepada kamu, supaya kamu dapat bersyukur.

Posted at 02:02 am by permas
Make a comment  

Next Page